Välkommen till

SD Åmål

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha ett tryggt Åmål för alla

Alla, unga som gamla ska kunna röra sig fritt i kommunen utan att vara rädda för att bli utsatta för brott oavsett tid på dygnet. Vi vill att man ska kunna känna sig trygg på bibliotek, i badhus och andra offentliga rum som lekplatser och i parker under kvällspromenaden. Därför vill vi vill ha ökad polisnärvaro, ordningsvakter, kommunanställda trygghetsvärdar och övervakningskameror.

Vi vill ha en seriös integrationspolitik

Vi tror egentligen mer på assimilation vilket ger den nyanlände en större möjlighet att komma in i, lära sig om och ta del av det Svenska samhället. Kan man inte Svenska språket ska man gå på SFI. Språket, utbildning och arbete är vägen in i det Svenska samhället. Gör din plikt, sedan kan man kräva sin rätt men alla som kan måste bidra till vår gemensamma välfärd i samhället. På riktigt

Vården och omsorgen

Alla medborgare i Åmål ska erbjudas äldreboende i rimlig tid när behovet uppstår. Hemsjukvården ska vara på topp och personalen ska ha justa löner och arbetstider som man är nöjda med. Vi kräver att dom anställda ska kunna prata svenska på en nivå som gör att alla våra vårdtagare förstår vad som säjs och att personalen förstår vad vårdtagaren säger. För att ge fler möjlighet att jobba inom vård och omsorg kommer vi utöver den självklara rätten till heltid återinföra möjligheten att välja att arbeta deltid för den som önskar.

Skolan

Sverigedemokraterna vill att skolan i Åmål ger eleverna möjligheten att klara både grundskolan och gymnasiet på bästa sätt. För att nå dit krävs det att det är ordning och reda i skolan så eleverna kan ges den studiero de behöver för att lyckas med betygen. Lärarna behöver få möjligheten att återta makten i klassrummet. Det krävs också behöriga lärare som har rätt utrustning för att bedriva en bra undervisningen och dom eleverna som behöver det ska ges det stöd de har rätt till genom specialpedagoger och speciallärare. Vettiga storlekar på klasserna, bra arbetsmiljö i klassrummet och bra skolmat bidrar också till att eleverna trivs. Svenska språket måste få gå före hemspråksundervisningen.

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Norra